header-logo.png

Praveen Sharma

Our selected Asm/ SM (station master) NTPC PSYCHO/ Aptitude test 2017

RRB AHEMDABAD JAIPUR,RAJASTHAN

Dushyant Tiwari

Our selected asm/ SM (station master) NTPC PSYCHO TEST 2017

RRB - AJMER, S/O BALKISHAN TIWARI FROM ALWAR RAJASTHAN

Ram Choudhary

Our selected asm/ SM (station master) NTPC PSYCHO TEST 2017

RRB- Mumbai Father's name - shri Narayan Ram Chaudhary jodhpur

Ankit Joshi

Our selected asm/ SM (station master) NTPC PSYCHO TEST 2017

RRB-Ajmer Father's name-Shri devkishan Joshi Bhilwara, Rajasthan

Pavan Kumar

Our selected asm/ SM (station master) NTPC PSYCHO TEST 2017

Selected RRB- CHANDIGARH Father's name-Shri Narayan Lal Jaipur rajasthan

Jyotiraditya

Our selected asm/ SM (station master) NTPC PSYCHO TEST 2017

RRB- allahabad, S/O SHRI RAJENDRA KUMAR gangapur, rajasthan

SANJAY DEEGWAL

Our selected asm/SM (station master) NTPC PSYCHO/aptitude test 2017

RRB-AJMER Father's-Name- MADAN DEEGWAL JAIPUR,RAJ.

YOGENDRA TANWAR

OUR SELECTED ASM/SM (STATION MASTER) NTPC PSYCHO TEST 2017

S/O OMPRAKASH TANWAR JAIPUR,RAJASTHAN

Priti yadav

Our selected asm/ SM (station master) NTPC PSYCHO/ aptitude test 2017

RRB AJMER Division-ajmer Father's name-subhah Singh